023 986 245 |078 272 785

ភាសា :

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ "ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ"

2021-01-29 09:53:39

(English Below)
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ "ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ"
កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ តាមរយៈកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រចាំឆ្នាំ២០២១ បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល លើប្រធានបទ "ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ" ដែលឧទ្ទេសនាមដោយ លោកសាស្រ្តាចារ្យ ខាំ សុមករា អាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានរៀបចំឡើងនៅសាលប្រជុំ នៃភោជនីយដ្ឋាន រ៉ាសា (Rasa Restaurant & Café) ។
"Training course on Compulsory Execution on Movable Property"
On 24 January 2021, through our 2021 Capacity Building Program, Cambodia International Cooperation Law Group conducted a training course on Compulsory Execution on Movable Property presented by Professor Kham Sokmakara, Bailiff of Phnom Penh Court of First Instance. The training was held in the meeting venue of Rasa Restaurant & Café.
 
 
 
 

...
សកម្មភាពប្រឡងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុង...

(English Below) នៅថ្ងៃសុក្រ ១៤ រោច ខែស្រាពណ៌ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦...

2022-08-29 08:40:06

...
រៀបចំបទបង្ហាញស្ដីពី​ ”បរធនបាលកិច្ច“...

[English Below] ថ្ងៃសុក្រ​ ៧រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ...

2022-08-22 09:11:19

...
ពាក្យស្លោក របស់ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ...

ពាក្យស្លោក របស់ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ៖ ស្មោះត្រង់ន...

2021-05-19 09:55:25

...
សកម្មភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ «ការរៀបចំពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» ...

សកម្មភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ «ការរៀបចំពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» ...

2021-01-29 09:45:34