023 986 245 |078 272 785

ភាសា :

សកម្មភាពប្រឡងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុង

2022-08-29 08:40:06

(English Below)
នៅថ្ងៃសុក្រ ១៤ រោច ខែស្រាពណ៌ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានរៀបចំប្រឡងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងដើម្បីជ្រើសរើសអនុប្រធានផ្នែកសេវាកម្មច្បាប់ចំនួន ០១ រូប រួមមាន៖ វិញ្ញាសារសរសេរ និងវិញ្ញាសារផ្ទាល់មាត់ ។
On Friday, 26 August 2022,
Cambodia International Cooperation Law Group has organized an internal competition for selecting a Deputy Manger of the Legal Service Department, including writing and oral test.

...
រៀបចំបទបង្ហាញស្ដីពី​ ”បរធនបាលកិច្ច“...

[English Below] ថ្ងៃសុក្រ​ ៧រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦ ...

2022-08-22 09:11:19

...
ពាក្យស្លោក របស់ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ...

ពាក្យស្លោក របស់ក្រុមមេធាវីកម្ពុជាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ៖ ស្មោះត្រង់ន...

2021-05-19 09:55:25

...
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ "ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលនវត្ថុ"...

(English Below) វគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ "ការអនុវត្តដោយបង្ខំចំពោះចលន...

2021-01-29 09:53:39

...
សកម្មភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ «ការរៀបចំពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» ...

សកម្មភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ «ការរៀបចំពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» ...

2021-01-29 09:45:34